"Službeni glasnik BiH", broj 3/23 19.1.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 3/23 [19.1.2023.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OBLIKU SLUŽBENE POLICIJSKE ISKAZNICE O POLICIJSKE ZNAČKE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ANEKSA I PROTOKOLA O VOĐENJU PREGOVORA U VEZI KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA KOMUNALNU PRIVREDU U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JP NIO "SLUŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE" NA PRETPLATNU CIJENU ZA "SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO" ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU ZAVRŠNOG IZVJEŠTAJA SA STRUČNIM MIŠLJENJEM O DRUŠTVENOJ OPRAVDANOSTI ZA OSNIVANJE I RAD ORGANIZATORA ZA NEFORMALNO OBRAZOVANJE ODRASLIH - AKADEMIJA SAVREMENOG KOMUNICIRANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKTA "SDSN MREŽA ZAPADNOG BALKANA KAO ALAT ZA INKLUZIVNI RAST KROZ ODRŽIVE RAZVOJNE CILJEVE U KANTONU SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKTA "OSNIVANJE MUZEJA ISLAMSKE KULTURE I UMJETNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENU UPUTSTVA O PRIMJENI UREDBE O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM SAOBRAĆAJU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA SA IZNOSOM OVIH SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA U CILJU OČUVANJA TRADICIONALNIH I STARIH ZANATA U KANTONU SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA KABINET PREMIJERA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI PREMIJERU KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O VANSUDSKOJ NAGODBI ZA IZMIRENJE FINANSIJSKIH POTRAŽIVANJA KOJA SU DOSUĐENA PRAVOSNAŽNIM I IZVRŠNIM SUDSKIM ODLUKAMA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU FINANSIJA KANTONA SARAJEVO ZA ISPLATU DUGA ZAPOSLENICIMA ORGANA I INSTITUCIJA KANTONA SARAJEVO SA KOJIMA JE ZAKLJUČEN UGOVOR O VANSUDSKOJ NAGODBI ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 50/22)
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ŠIP"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ŠIP"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ČENGIĆ VILA I"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ČENGIĆ VILA I"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SKENDER KULENOVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SKENDER KULENOVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "KOVAČIĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "KOVAČIĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MIRSAD PRNJAVORAC"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MIRSAD PRNJAVORAC"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O IZMJENAMA ZAKLJUČKA VLADE KANTONA SARAJEVO BROJ: 02-04-28400-14/22 OD 20.07.2022. GODINE ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 30/22) I BROJ: 02-04-44837-23/22 OD 03.11.2022. GODINE ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 46/22)
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKA O OBILJEŽAVANJU DATUMA, DOGAĐAJA I LIČNOSTI OD ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO (Prečišćeni tekst)
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU SEKRETARA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU SEKRETARA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM OZNAČENOG KAO K.Č. 2321/30 IZ ZK. UL. 2414 K.O. SARAJEVO V I K.Č. 2382/5 IZ ZK. UI. 2725 K.O. SARAJEVO V, RADI OBLIKOVANJA GRAĐEVINSKE PARCELE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANICE KOMISIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE KOMISIJE ZA SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANICE KOMISIJE ZA SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAKUPU STANA U ULICI KEVRIN POTOK BROJ 4/PR.
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAKUPU STANA U ULICI NOVA BROJ 3/PR.
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAKUPU STANA U ULICI HISETA BROJ 1/PR.
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAKUPU STANA U ULICI BRANISLAVA ĐURĐEVA BROJ 22/III
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAKUPU STANA U ULICI ČEKALUŠA BROJ 19/11
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAKUPU STANA U ULICI MUSTAJBEGA FADILPAŠIĆA BROJ 9/PR
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAKUPU STANA U ULICI ANTUNA HANGIJA BROJ 49/1
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAKUPU STANA U ULICI MAGRIBIJA BROJ 10/I
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAKUPU STANA U ULICI BRANILACA SARAJEVA BROJ 27/I
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAKUPU STANA U ULICI ODOBAŠINA BROJ 9/PR
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAKUPU STANA U ULICI DANIJELA OZME BROJ 5/PR
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE HADŽIĆI ZA 2023. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2023. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2022. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI PLANA PARCELACIJE "STAMBENO NASELJE TARČIN"
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE I OBILJEŽAVANJE GRANICE KATASTARSKIH OPĆINA BINJEŽEVO I DONJI HADŽIĆI SA GRANICAMA KATASTARSKIH OPĆINA BLAŽUJ (OPĆINA ILIDŽA) I HRASNICA (OPĆINA ILIDŽA)
OPĆINA HADŽIĆI - Općinski načelnik
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH LICA I UDRUŽENJA U KOJIMA SE ORGANIZUJU SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINA HADŽIĆI - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2022. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2022. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2022. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
ODLIKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE LLIDŽA ZA 2022. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI TRI (3) ZAMJENSKA ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE NOVO SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
CJENOVNIK TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA NOVEMBAR 2022. GODINE
MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KS
PRAVILNIK O PREVENCIJI I SPRJEČAVANJU KORUPCIJE U MINISTARSTVU KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO I INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE, TE ZAŠTITI LICA KOJE PRIJAVI KORUPCIJU U MINISTARSTVU
ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O HARDVERU RADNE STANICE U KANTONU SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!