Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 78/22

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU STRATEŠKOG OKVIRA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI 2018 - 2022.
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O DODJELI I PRESTANKU MANDATA
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O NEISPUNJAVANJU KRITERIJA ZA PROGLAŠENJE DŽAMIJE BRDO, BRČKO, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O NEISPUNJAVANJU KRITERIJA ZA PROGLAŠENJE DŽAMIJE ČANDE, BRČKO, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 96/22

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOZVOLJENIH KOLIČINA ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU I METODE NJIHOVOG ISPITIVANJA
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POGONIMA, POSTROJENJIMA I SKLADIŠTIMA U KOJIMA SU PRISUTNE OPASNE SUPSTANCE KOJE MOGU DOVESTI DO NESREĆA VEĆIH RAZMJERA
AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 48/22

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
PROGRAM IZVOĐENJA OBAVEZNE, PREVENTIVNE, SISTEMATSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 2023.-2025. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U PRAVOSUDNIM INSTUTICIJAMA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OBIMU, USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA OSIGURANIH LICA KANTONA SARAJEVO NA MEDICINSKA SREDSTVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ZADUŽENJU KANTONA SARAJEVO ZA KREDIT U IZNOSU DO 5.000.000 KM
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU

Međunarodni ugovori

broj 8/22

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU ODRICANJA I IZMJENA I DOPUNA, U VEZI SPORAZUMA O INVESTICIJSKOM GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, MEDITERANSKI KORIDOR (R2A): BOSNA I HERCEGOVINA - CESTOVNA INTERKONEKCIJA S HRVATSKOM "IZGRADNJA PREKOGRANIČNOG MOSTA U GRADIŠCI" (WB-IGOO-BIH-TRA-02)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA ZA PROVOĐENJE UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!