Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 48/21

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O MAKSIMALNIM NIVOIMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJEKLA

Službene novine Federacije BiH

broj 60/21

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. BIHAĆ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA IZ PASIVNOG PODBILANSA PREDUZEĆA I BANAKA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 30/21

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OBIMU, USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA OSIGURANIH LICA KANTONA SARAJEVO NA MEDICINSKA SREDSTVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ZA DUBINSKU PROCJENU I RAZVOJ STRATEGIJE ZA SKENDERIJU IZMEĐU VLADE KANTONA SARAJEVO I AMERIČKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ (USAID)
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PREMIJERU KANTONA SARAJEVO DA ZAKLJUČI POJEDINAČNE UGOVORE SA KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA U FEDERACIJI BIH

Međunarodni ugovori

broj 8/21

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PRVOG AMANDMANA NA SPORAZUM O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINJAVANJA I U VEZI SA ŠESTIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT KORIDOR VC2 PODDIONICA: TUNEL ZENICA - DONJA GRAČANICA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIJSKI GRANT IZ PROGRAMA EVROPSKI ZAJEDNIČKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA SPORAZUM O GRANTU U OKVIRU INVESTICIJSKOG GRANTA SIDA-E BIH MUNIC WATSAN SAN ZAKLJUČENOG OD STRANE I IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE DANA 30. APRILA 2013. GODINE U LUKSEMBURGU I 14. MAJA 2013. GODINE U SARAJEVU, IZMIJENJENOG 25. SEPTEMBRA 2018. (SPORAZUM O GRANTU)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT KORIDOR VC2, PODDIONICA BUNA - POČITELJ) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIJSKU PODRŠKU IZ PROGRAMA EVROPSKI ZAJEDNIČKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!